Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga modeļu izstrāde viesnīcu ķēdei Uzbekistānā
Title in English Developing marketing models for hotel
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Deniss Ščeulovs
Abstract Anotācija M. Zakirovs “Mārketinga modeļu izstrādāšana viesnīcām Uzbekistānā”. Darba vadītāja: Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte Maģistra darbs rakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 91 lapaspuse. Maģistra darbu veido ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi, rekomendācijas, izmantotās literatūras saraksts un pielikumi. Sarakstā uzskaitīti 36 informācijas avoti, kuri tika izmantoti maģistra darbā. Analītisko daļu veido 6 nodaļas. Šajās nodaļās aprakstīts mārketings un mārketinga modeļi, viesnīcu industrijas attīstības vēsture, reitingu kritēriji, mārketinga loma industrijas attīstībā, Uzbekistānas viesnīcu industrijas analīze, un seši mārketinga modeļi. Teorētisko nodaļu veido 3 lielās nodaļas, kuras sadalītas apakšnodaļās. Pirmā nodaļa ir “Klientu patērēšanas paradumu analīze.” Tajā aprakstīti klientu patērēšanas ieradumu tipi un fāzes; faktori, kuri ietekmē patērētāju lēmumus; un pētījumi par patērēšanas paradumiem Uzbekistānā. Otrā nodaļa ir “Klientu lojalitātes modeļi.” Tajā aprakstīta klientu lojalitātes klasifikācija un to ietekmējošie faktori. Trešā nodaļa ir “Reklāma.” Tā sastāv no 3 apakšnodaļām, kurās aprakstīta reklāmas definīcija un tās tipi, identificēta mērķauditorija un reklāmas efektivitāte. Praktisko daļu veido trīs nodaļas. Pirmā nodaļa apraksta veidus, kā viesnīcā “Wyndham” ieviest klientu lojalitātes modeļus, savukārt otrā nodaļa izskaidro, kā tajā īstenot reklāmas modeļus. Šo nodaļu beigās sniegti plāni, kuri parāda, kā efektīvi īstenot šos modeļus. Trešajā nodaļā sniegts šo modeļu riska un efektivitātes izvērtējums. Lai atvieglotu novērtējuma uztveramību, darbā sniegta reklāmas un lojalitātes modeļu SVID analīze. Maģistra darba izpētes process ir 6 gadi laika posmā no 2012. - 2018. gadam.
Keywords ārketinga modeļu izstrādāšana viesnīcām Uzbekistānā
Keywords in English Developing marketing models for hotels in Uzbekistan
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 21:47:35