Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrāde automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumā"
Title in English "Development of marketing strategy for automobile service and repair station"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Reviewer
Abstract Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 5 daļas (analītiskā daļa, ekonomiskā daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskā daļa), secinājumus, priekšlikumus un bibliogrāfisko sarakstu. Diplomdarbā ietverti 18 attēli un 26 tabulas, kopā 71 lappuses, neieskaitot pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir atsauces uz 26 izmantotiem avotiem. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju peļņas un klientu skaita palielināšanai uzņēmumā Važonis. Analītiskajā daļā tiek apkopota un analītiski novērtēta informācija par SIA Važonis līdzšinējās attīstības rezultātiem. Dots SIA Važonis, kura darbības sfēra ir automobiļu apkope un remonts, īss apraksts. Izanalizēti tie makrovides faktori, kuri tieši ietekmē uzņēmuma darbību, veikta finanšu rādītāju analīze. Tiek veikta konkurentu un konkurences analīze, izmantojot konkurences daudzstūri. SIA Važonis galvenie konkurenti ir 3 uzņēmumi, kas atrodas Kleistu ielas apkārtnē: Norde Auto, Baltic Motors un Spektrs. Ekonomiskajā daļā tiek piedāvāti trīs priekšlikumi uzņēmuma Važonis tālākai attīstībai. Ir izstrādāta uzņēmuma Važonis piemērotākā stratēģija, aprēķināts budžets reklāmas kampaņai, kā arī dots rezervju daļas stenda atvēršanas ekonomiskais pamatojums. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta pieprasījuma prognozēšanas nozīme, ir prognozēts klientu skaits uzņēmumā Važonis, peļņa un neto apgrozījums 2010. gadam. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkoti darba aizsardzības un drošības pamatprincipi Latvijas Republikā un izvērtēta darba aizsardzības un drošības sistēma uzņēmumā Važonis. Grafiskā daļa satur diplomdarba autora patstāvīgi izstrādātus attēlojošus materiālus, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomdarba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pēc reklāmas kampaņas ieviešanas plānotais peļņas pieaugums uzņēmumā Važonis sastādīs 8%, klientu skaita pieaugums - par 1000 cilvēkiem.
Keywords Mārketinga stratēģija, automobiļu tehniskā apkope, peļņa, reklāmas kampaņa, ekonomiskā prognozēšana
Keywords in English Marketing strategy, automobile service station, profit, advertising campain, economic prediction
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 09:34:42