Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālo mārketinga kanālu efektivitātes novērtēšana uzņēmuma klientu bāzes palielināšanai
Nosaukums angļu valodā Evaluation of digital marketing channels effectiveness for increasing of company`s customer base
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Ieva Andersone
Anotācija Bakalaura darba autors: Vyacheslav Lisenkov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., ASsoc. Prof. Deniss Ščeulovs. Bakalaura darba temats: Digitālo mārketinga kanālu efektivitātes novērtēšana uzņēmuma klientu bāzes palielināšanai. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, analītiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 11 tabulas, un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti angļu. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba rezultāti ir balstīti uz: 1. Integrētā digitālā mārketinga stratēģijas, lai uzlabotu zīmola atpazīstamību, attīstību. 2. Digitālā mārketinga kanālu, kas ir vislābāk piemēroti zīmola atpazīstamības palielināšanai un klientu piesaistīšanai, analīzi. 3. Konversijas palielināšanu, izmantojot integrēto piltuvi. 4. Uzņēmuma padarīšānu konkurētspējīgu drukāšanas pēc pieprasījuma industrijā un digitālā mārketinga procesa automatizēšanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lisenkov V. (2018) Digitālo mārketinga kanālu efektivitātes novērtēšana uzņēmuma klientu bāzes palielināšanai Bakalaura darbs/ V. Lisenkov, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, UIVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana".
Atslēgas vārdi e-pakalpojumu, mārketinga stratēģiju ieviešanu e-pakalpojumu
Atslēgas vārdi angļu valodā e-commerce, digital marketing, e-marketing
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2018 12:36:39