Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba apstākļu uzlabošana vairumtirdzniecības ražotnēs
Nosaukums angļu valodā Improvement of Working Conditions at the Wholesale Production
Autors Lesja Donkareva
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Darba apstākļu uzlabošana vairumtirdzniecības ražotnēs”. Par pamatu tiek ņemta SIA „Satraps” darba aizsardzības organizēšana un īstenošana. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota darba aizsardzības sistēmas nozīme Eiropas Savienībā, darba aizsardzības politika un darba aizsardzības sistēma Latvijā, ka arī ir aprakstīts vairumtirdzniecības nozarē visbiežāk sastopamie darba vides riska faktori. Darba analītiskajā daļā ir sniegta informācija par uzņēmumu SIA „Satraps”, tiek analizēta uzņēmuma darba struktūra un darba aizsardzības sistēma. Tika aplūkots un izanalizēts darba aizsardzības audits. Statistisko datu analīze un salīdzināšana. Iespējamie problēmu risinājumi. Darba praktiskajā daļā ir atspoguļoti darba aizsardzības sistēmas un darbinieku aptaujas rezultāti. Tiek veikti darba vides riska faktoru indikatīvie mērījumi. Aprakstīti darba vides riska faktoru novērtēšanas metodes. Ir veikta darba vides riska faktoru novērtēšana, izmantojot Somijas 5 baļļu matricu, ĀEK metodi darba pozu analizēšanai un SGR-A metodi darba smaguma riska pakāpes noteikšanai. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti, darba aizsardzības informatīvie materiāli, internetā atrodama informācija, mācību literatūra un studiju materiāli. Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses, 15 tabulas, 38 attēli. Tulkojumu no angļu un krievu valodas veica darba autors. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba apstākļu uzlabošana vairumtirdzniecības ražotnēs
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the Quality of the Environment at the Wholesale Production Enterprises
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2018 12:29:38