Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba apstākļu uzlabošana vairumtirdzniecības ražotnēs
Title in English Improvement of Working Conditions at the Wholesale Production
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Darba apstākļu uzlabošana vairumtirdzniecības ražotnēs”. Par pamatu tiek ņemta SIA „Satraps” darba aizsardzības organizēšana un īstenošana. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota darba aizsardzības sistēmas nozīme Eiropas Savienībā, darba aizsardzības politika un darba aizsardzības sistēma Latvijā, ka arī ir aprakstīts vairumtirdzniecības nozarē visbiežāk sastopamie darba vides riska faktori. Darba analītiskajā daļā ir sniegta informācija par uzņēmumu SIA „Satraps”, tiek analizēta uzņēmuma darba struktūra un darba aizsardzības sistēma. Tika aplūkots un izanalizēts darba aizsardzības audits. Statistisko datu analīze un salīdzināšana. Iespējamie problēmu risinājumi. Darba praktiskajā daļā ir atspoguļoti darba aizsardzības sistēmas un darbinieku aptaujas rezultāti. Tiek veikti darba vides riska faktoru indikatīvie mērījumi. Aprakstīti darba vides riska faktoru novērtēšanas metodes. Ir veikta darba vides riska faktoru novērtēšana, izmantojot Somijas 5 baļļu matricu, ĀEK metodi darba pozu analizēšanai un SGR-A metodi darba smaguma riska pakāpes noteikšanai. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti, darba aizsardzības informatīvie materiāli, internetā atrodama informācija, mācību literatūra un studiju materiāli. Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses, 15 tabulas, 38 attēli. Tulkojumu no angļu un krievu valodas veica darba autors. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Darba apstākļu uzlabošana vairumtirdzniecības ražotnēs
Keywords in English Improvement of the Quality of the Environment at the Wholesale Production Enterprises
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 28.05.2018 12:29:38