Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Spējo programmatūras izstrādes projektu metriku analīze publiskajā pārvaldē
Nosaukums angļu valodā Agile Software Development Project Metrics Analysis in Public Sector
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Rūta Pirta
Recenzents Mg. sc. ing. Ilona Šnepste
Anotācija Bakalaura darbā „Spējo programmatūras izstrādes projektu metriku analīze publiskajā pārvaldē” tiek pētītas metrikas kā nozīmīga projektu statusa novērtējuma metode spējās izstrādes publiskās pārvaldes projektos. Bakalaura darba mērķi ir: (1) izpētīt spējo projektu kvalitātes un progresa metrikas; (2) sniegt secinājumus par piemērotākajām projektu metrikām publiskās pārvaldes projektos. Bakalaura darba uzdevumi: (1) veikt literatūrā pieejamo spējo projektu kvalitātes un progresa metriku izpēti un analīzi; (2) definēt iespējamos metriku veidus izpētes mērķauditorijai; (3) analizēt praktisku informācijas tehnoloģiju projektu realizācijas gaitu; (4) izvēlēties konkrēto projektu vajadzībām atbilstošākās metrikas; (5) izpētīt pieteikumu vadības sistēmas, apzināt to iespēju veikt metriku izgūšanu; (6) izveidot pieteikumu vadības sistēmā atskaites un veikt monitoringu iegūtajiem datiem; (7) izvirzīt rekomendācijas spējo projektu kvalitātes un progresa novērtējumam publiskajā pārvaldē. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām – pirmajā daļā ir iekļauts izpētes teorētiskais pamatojums, bet otrajā daļā ir veikts pētījums par piemērotākās pieteikumu vadības sistēmas un metriku izvēli publiskās pārvaldes projektos. Darba rezultāts ir autores secinājumi un rekomendācijas par spējo projektu kvalitātes un progresa novērtējumu publiskajā pārvaldē. Darba apjoms - 72. lpp., 11 tabulas un 16 attēli.
Atslēgas vārdi IT projekti, Spējā izstrāde, metrikas, publiskā pārvalde
Atslēgas vārdi angļu valodā IT projects, Agile development, metrics, public sector
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2018 09:36:05