Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Spējo programmatūras izstrādes projektu metriku analīze publiskajā pārvaldē
Title in English Agile Software Development Project Metrics Analysis in Public Sector
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Rūta Pirta
Reviewer Mg. sc. ing. Ilona Šnepste
Abstract Bakalaura darbā „Spējo programmatūras izstrādes projektu metriku analīze publiskajā pārvaldē” tiek pētītas metrikas kā nozīmīga projektu statusa novērtējuma metode spējās izstrādes publiskās pārvaldes projektos. Bakalaura darba mērķi ir: (1) izpētīt spējo projektu kvalitātes un progresa metrikas; (2) sniegt secinājumus par piemērotākajām projektu metrikām publiskās pārvaldes projektos. Bakalaura darba uzdevumi: (1) veikt literatūrā pieejamo spējo projektu kvalitātes un progresa metriku izpēti un analīzi; (2) definēt iespējamos metriku veidus izpētes mērķauditorijai; (3) analizēt praktisku informācijas tehnoloģiju projektu realizācijas gaitu; (4) izvēlēties konkrēto projektu vajadzībām atbilstošākās metrikas; (5) izpētīt pieteikumu vadības sistēmas, apzināt to iespēju veikt metriku izgūšanu; (6) izveidot pieteikumu vadības sistēmā atskaites un veikt monitoringu iegūtajiem datiem; (7) izvirzīt rekomendācijas spējo projektu kvalitātes un progresa novērtējumam publiskajā pārvaldē. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām – pirmajā daļā ir iekļauts izpētes teorētiskais pamatojums, bet otrajā daļā ir veikts pētījums par piemērotākās pieteikumu vadības sistēmas un metriku izvēli publiskās pārvaldes projektos. Darba rezultāts ir autores secinājumi un rekomendācijas par spējo projektu kvalitātes un progresa novērtējumu publiskajā pārvaldē. Darba apjoms - 72. lpp., 11 tabulas un 16 attēli.
Keywords IT projekti, Spējā izstrāde, metrikas, publiskā pārvalde
Keywords in English IT projects, Agile development, metrics, public sector
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 09:36:05