Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipu analīze” („Valsts galvenā autoceļa A1 posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „ Analysis of Basic Principles of Road Construction Cost Calculation” („Reconstruction of State Major Road A1Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Dāvis Bautris
Recenzents Edgars Pauls, valdes loceklis, SIA "Krustiņi M"
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipu analīze” (“Valsts galvenā autoceļa A1 posma rekonstrukcija”). Bakalaura darba mērķis ir izpētīt autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipus un tos ietekmējošos faktorus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.Izpētīt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas metodēm; 2.Apkopot datus par būvprojektu izmaksām Latvijā; 3.Izpētīt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru, apkopots datus par faktoriem, kas ietekmē būvprojektu izmaksas; 4.Analizēt iegūtos datus un izdarīt secinājumus. Darba teorētiskā bāze sastāv no nodaļas par būvizmaksu aprēķināšanu, kas sevī ietver būvizmaksu aprēķināšanas metožu aprakstu, un apakšnodaļas par būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipiem, to iztirzājums. Inženierprojekta mērķis ir uzlabot satiksmes ērtības līmeni 5,3 km garā posmā, uz valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas novadā. Darbs satur 124 lpp., 33 tabulas, 5 attēlus, 15 rasējumus un 15 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi autoceļi, būvniecība, būvizmaksu aprēķināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā road, construction, construction cost calculation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2018 09:41:08