Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipu analīze” („Valsts galvenā autoceļa A1 posma rekonstrukcija”)
Title in English „ Analysis of Basic Principles of Road Construction Cost Calculation” („Reconstruction of State Major Road A1Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Dāvis Bautris
Reviewer Edgars Pauls, valdes loceklis, SIA "Krustiņi M"
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipu analīze” (“Valsts galvenā autoceļa A1 posma rekonstrukcija”). Bakalaura darba mērķis ir izpētīt autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipus un tos ietekmējošos faktorus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.Izpētīt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par autoceļu būvizmaksu aprēķināšanas metodēm; 2.Apkopot datus par būvprojektu izmaksām Latvijā; 3.Izpētīt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru, apkopots datus par faktoriem, kas ietekmē būvprojektu izmaksas; 4.Analizēt iegūtos datus un izdarīt secinājumus. Darba teorētiskā bāze sastāv no nodaļas par būvizmaksu aprēķināšanu, kas sevī ietver būvizmaksu aprēķināšanas metožu aprakstu, un apakšnodaļas par būvizmaksu aprēķināšanas pamatprincipiem, to iztirzājums. Inženierprojekta mērķis ir uzlabot satiksmes ērtības līmeni 5,3 km garā posmā, uz valsts galvenā autoceļa A1, Salacgrīvas novadā. Darbs satur 124 lpp., 33 tabulas, 5 attēlus, 15 rasējumus un 15 literatūras avotus.
Keywords autoceļi, būvniecība, būvizmaksu aprēķināšana
Keywords in English road, construction, construction cost calculation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 09:41:08