Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Pašvaldību budžeta ietekmes uz teritorijas attīstību izvērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Impact of Municipal Budget on Territorial Development"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Pētnieks D.Silakalne-Arāja
Anotācija Darba autors, Aleksandrs Sants, RTU IEVF studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas” students, bakalaura darbam “Pašvaldību budžeta ietekme uz teritorijas attīstību novērtējums” noteicis mērķi – Izvērtēt vai Latvijas pašvaldību budžetu izdevumiem un ieņēmumiem ir kopsakarība ar teritorijas attīstību, vienlaikus izstrādājot motivācijas mehānismu Latvijas pašvaldību attīstībai, un piešķirot tām jaunu ienākumu avotu, ienākumu diferencēšanai. Darba vadītāja ir asociēta profesore Dr.oec, Ilze Judrupa. Latvijā pašvaldības ir valsts sastāvdaļa, līdz ar pašvaldību attīstību attīstās arī pati valsts. Latvijas pašvaldību budžeta ieņēmumiem un izdevumiem tiešā mērā būtu jāatspoguļojas teritorijas attīstībā. Bet Latvijā pašvaldību attīstība notiek nelīdzsvaroti, par spīti pašvaldību atbalsta instrumentiem. Tādēļ nepieciešams izvērtēt kā ar pašvaldību budžetu palīdzību varētu sekmēt teritorijas attīstību. Darbā aprakstīti pašvaldību budžetu veidošanas principi, kā arī, kādam mērķim pašvaldībām šis budžets būtu jātērē. Tika analizēti atbalsta instrumenti, pašvaldību vienādu iespēju nodrošināšanai, kā arī, Latvijas un citu valstu pieredze teritorijas attīstības novērtēšanā. Projekta daļā ir izveidots modelis pašvaldību attīstībai un līdzsvarotākas attīstības nodrošināšanai. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti kā iemesls jaunu ieņēmumu avotu piešķiršanu pašvaldībām. Darba rezultāta tika noskaidrots, ka piešķirot Latvijas pašvaldībām to teritorijā iekasētā uzņēmumu ienākumu nodokļa daļu, pēc autora noteiktās metodikas, tiktu nodrošināta pašvaldību līdzsvarotāka attīstība. Pašvaldības tiktu motivētas stimulēt uzņēmējdarbību tās teritorijā, vienlaikus arī attīstot pašvaldību teritoriju. Darbs sastāv no 68 lapām, 17 attēliem, 3 tabulām, 15 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Pašvaldības, teritorijas attīstība, līdzsvarota reģionālā attīstība, pašvaldību finanšu izlīdzināšana, pašvaldību ieņēmumi, pašvaldību izdevumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipalities, teritorial development, balanced regional development, municipal finance equalization, municipal revenues, municipal expenditure
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2018 03:36:33