Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Pašvaldību budžeta ietekmes uz teritorijas attīstību izvērtējums"
Title in English "Assessment of Impact of Municipal Budget on Territorial Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Pētnieks D.Silakalne-Arāja
Abstract Darba autors, Aleksandrs Sants, RTU IEVF studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas” students, bakalaura darbam “Pašvaldību budžeta ietekme uz teritorijas attīstību novērtējums” noteicis mērķi – Izvērtēt vai Latvijas pašvaldību budžetu izdevumiem un ieņēmumiem ir kopsakarība ar teritorijas attīstību, vienlaikus izstrādājot motivācijas mehānismu Latvijas pašvaldību attīstībai, un piešķirot tām jaunu ienākumu avotu, ienākumu diferencēšanai. Darba vadītāja ir asociēta profesore Dr.oec, Ilze Judrupa. Latvijā pašvaldības ir valsts sastāvdaļa, līdz ar pašvaldību attīstību attīstās arī pati valsts. Latvijas pašvaldību budžeta ieņēmumiem un izdevumiem tiešā mērā būtu jāatspoguļojas teritorijas attīstībā. Bet Latvijā pašvaldību attīstība notiek nelīdzsvaroti, par spīti pašvaldību atbalsta instrumentiem. Tādēļ nepieciešams izvērtēt kā ar pašvaldību budžetu palīdzību varētu sekmēt teritorijas attīstību. Darbā aprakstīti pašvaldību budžetu veidošanas principi, kā arī, kādam mērķim pašvaldībām šis budžets būtu jātērē. Tika analizēti atbalsta instrumenti, pašvaldību vienādu iespēju nodrošināšanai, kā arī, Latvijas un citu valstu pieredze teritorijas attīstības novērtēšanā. Projekta daļā ir izveidots modelis pašvaldību attīstībai un līdzsvarotākas attīstības nodrošināšanai. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti kā iemesls jaunu ieņēmumu avotu piešķiršanu pašvaldībām. Darba rezultāta tika noskaidrots, ka piešķirot Latvijas pašvaldībām to teritorijā iekasētā uzņēmumu ienākumu nodokļa daļu, pēc autora noteiktās metodikas, tiktu nodrošināta pašvaldību līdzsvarotāka attīstība. Pašvaldības tiktu motivētas stimulēt uzņēmējdarbību tās teritorijā, vienlaikus arī attīstot pašvaldību teritoriju. Darbs sastāv no 68 lapām, 17 attēliem, 3 tabulām, 15 pielikumiem.
Keywords Pašvaldības, teritorijas attīstība, līdzsvarota reģionālā attīstība, pašvaldību finanšu izlīdzināšana, pašvaldību ieņēmumi, pašvaldību izdevumi.
Keywords in English Municipalities, teritorial development, balanced regional development, municipal finance equalization, municipal revenues, municipal expenditure
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 03:36:33