Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums ERAF programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultatīvo rādītāju vērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of performance indicators in the ERDF program "Improvement of the Thermal Resilience of Multi-apartment Apartment Houses"
Autors Edgars Strazdiņš
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Laimdota Šnīdere
Recenzents Aivars Jurjāns, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, eksperts būvniecības jautājumos
Anotācija Bakalura darba nosaukums: ERAF programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultatīvo rādītāju vērtējums. Bakalura darba mērķis ir iepazīties ar ES fondu sniegto atbalstu ERAF darbības programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātei un noskaidrot, kādi rezultāti tika sasniegti, kas apgrūtināja projektu realizācju un, kas būtu jāuzlabo, lai turpmāk sekmīgāk ieviestu projektus jaunajā plānošanas periodā. Izvirzīta mērķa sasniegšanai autors izvirzīja sekojošus uzdevumus: • Apkopot un analizēt informāciju par 3.4.4.1. ”Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes rezultātiem. • Izpētīt un izvirzīt pamatproblēmas, kas apgrūtināja aktivitātes virzību. • Analizēt iesaistīto pušu tiesības un pienākumus. • Salīdzināt izmaiņas, kas ieviestas jaunā 4.2.1.1. ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” pasākuma ietvaros. • Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā tiek analizēti 3.4.4.1. aktivitātes pamatnosacījumi un sasniegtie rezultāti. Projekta aprēķina daļā tiek pētīti problēmjautājumi, kas ietekmēja 3.4.4.1. aktivitātes sekmīgu ieviešanu: dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas kārtība, prasības siltumenerģijas ietaupījumam, finansējuma piesaistīšana projekta realizācijai, būvdarbu kvalitātes kontrole. Tehnoloģiskajā daļā tiek salīdzinātas 3.4.4.1. aktivitātes un 4.2.1.1. pasākuma prasības un izmaiņas, kas ieviestas jaunajā plānošanas periodā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkoti darba un dabas aizsardzības jautājumi būvdarbu laikā. Bakalaura darba apjoms 71 lapas, darbā iekļautas 5 tabulas, 11 attēli un 51 atsauce uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi ERAF programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultatīvo rādītāju vērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā “The Assesment of Performance Indicators in the ERDF program "Improvement of the Thermal Resilience of Multi-apartment Apartment Houses"
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2018 01:07:05