Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language ERAF programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultatīvo rādītāju vērtējums
Title in English Assessment of performance indicators in the ERDF program "Improvement of the Thermal Resilience of Multi-apartment Apartment Houses"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Aivars Jurjāns, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, eksperts būvniecības jautājumos
Abstract Bakalura darba nosaukums: ERAF programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultatīvo rādītāju vērtējums. Bakalura darba mērķis ir iepazīties ar ES fondu sniegto atbalstu ERAF darbības programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātei un noskaidrot, kādi rezultāti tika sasniegti, kas apgrūtināja projektu realizācju un, kas būtu jāuzlabo, lai turpmāk sekmīgāk ieviestu projektus jaunajā plānošanas periodā. Izvirzīta mērķa sasniegšanai autors izvirzīja sekojošus uzdevumus: • Apkopot un analizēt informāciju par 3.4.4.1. ”Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes rezultātiem. • Izpētīt un izvirzīt pamatproblēmas, kas apgrūtināja aktivitātes virzību. • Analizēt iesaistīto pušu tiesības un pienākumus. • Salīdzināt izmaiņas, kas ieviestas jaunā 4.2.1.1. ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” pasākuma ietvaros. • Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Analītiskajā daļā tiek analizēti 3.4.4.1. aktivitātes pamatnosacījumi un sasniegtie rezultāti. Projekta aprēķina daļā tiek pētīti problēmjautājumi, kas ietekmēja 3.4.4.1. aktivitātes sekmīgu ieviešanu: dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas kārtība, prasības siltumenerģijas ietaupījumam, finansējuma piesaistīšana projekta realizācijai, būvdarbu kvalitātes kontrole. Tehnoloģiskajā daļā tiek salīdzinātas 3.4.4.1. aktivitātes un 4.2.1.1. pasākuma prasības un izmaiņas, kas ieviestas jaunajā plānošanas periodā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aplūkoti darba un dabas aizsardzības jautājumi būvdarbu laikā. Bakalaura darba apjoms 71 lapas, darbā iekļautas 5 tabulas, 11 attēli un 51 atsauce uz informācijas avotiem.
Keywords ERAF programmas “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” rezultatīvo rādītāju vērtējums
Keywords in English “The Assesment of Performance Indicators in the ERDF program "Improvement of the Thermal Resilience of Multi-apartment Apartment Houses"
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 24.05.2018 01:07:05