Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Dažādu aizpildītāju ietekme uz asfaltbetona īpašībām” („Autoceļa A12 posma Ludza – Terehova rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Impact of Various Fillers on Asphalt Concrete Properties” („Reconstruction of Road A12 Section Ludza-Terehova”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Arturs Valters
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir „ Dažādu aizpildītāju ietekme uz asfaltbetona īpašībām” (Autoceļa A12 posma Ludza-Terehova rekonstrukcija) Ievads un teorētiskais pamatojums: Dažāda veida aizpildītāju ietekme uz asfaltbetona īpašībām var būt atšķirīga, jo katram aizpildītājam ir savs daļiņu izmērs, forma, virsmas laukums, virsmas reljefs un citas fizikāli ķīmiskas īpašības. Aizvien svarīgāk mūsdienās paliek materiālu otrreizēja izmantošana, tāpēc arī asfaltbetona ražošanā, kā pildvielas, arvien vairāk tie iekļauti otrreizējās pārstrādes materiāli, tādā veidā samazinot produkta- asfaltbetona izmaksas. Latvijā būtu iespējams uzsākt ražošanas atkritumu un blakusproduktu izmantošanu kā aizpildītāju, ja tiktu apzināti pieejamie materiāli pulvera iegūšanai un veikti pētījumi par šo aizpildītāju ietekmi uz asfaltbetona īpašībām. Pētījuma mērķi: Apkopot pieejamo informāciju par aizpildītāja lomu bitumena mastikā un asfaltbetonā un otrreizējās pārstrādes produktu pielietošanu par aizpildītājiem. Salīdzināt un analizēt dažādu aizpildītāju ietekmi uz asfaltbetona īpašībām. Vērtēt to mijiedarbību ar bitumenu un ietekmi uz bitumena mastikas īpašībām. Izvērtēt alternatīvo aizpildītāj- materiālu pielietojamību Latvijā. Secinājumi: Latvijā kā aizpildītājus, varētu pielietot ķieģeļu un stikla vai keramiskas izcelsmes pulverus. Lai noteiktu vispiemērotāko pulveri vai pulveru maisījumu asfaltbetona aizpildītājam, ir jāveic turpmāki pētījumi, koncentrējoties uz asfaltbetona īpašību nodrošināšanu dažādos temperatūras apstākļos un sasalšanas un atkušanas ciklu ietekmē. Diplomdarba apjoms ir 141 lappuse, bez pielikumiem, darbs satur 34 attēlus, 35 tabulas, 8 rasējumus un 2 pielikumus. Diplomdarba izstrādei tika izmantots 41 literatūras avots: mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi to izmantošanas kārtībā.
Atslēgas vārdi Aizpildītājs, Aizpildītāja īpašības, stingums, otrreizējās pārstrādes materiāli, mastikas īpašības, asfaltbetona īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā Mineral filler,filler properties, stiffness, recycled materialas, asphalt mastic properties, asphalt concrete properties.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 18:51:23