Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Paradiplomātijas nozīme reģiona attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "The Role of Paradiplomacy in Regional Development"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Lektore A.Mihņenoka
Anotācija Anotācija Bakalaura darba temats ir “Paradiplomātijas nozīme reģiona attīstībā”. Darba autors ir Dobrosvets Pogodins. Darba vadītājs ir Mg.oec. Kaspars Plotka. Darbs ietver sevī ievadu, četras pamatdaļas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotas literatūras sarakstu un pielikumus. Darba pirmā nodaļā ir aplūkota teorētiska bāze. Apkopota informācija par paradiplomātijas izcelšanu, jēdzienu, būtību un veidiem, kā arī izveidota paradiplomātisko attiecību analīzes matrica, kurā ir apkopoti pasaules zināmo pētnieku pieejas paradiplomātisko attiecību analīzei. Otrā nodaļā ir aplūkoti veiksmīgākie paradiplomātisko attiecību piemēri pasaulē un to vēsturiskais pamatojums, kā arī tika noteikti priekšnoteikumi subnacionālo vienību veiksmīgai sadraudzībai un iespējamas sekas. Trešā nodaļā ir aplūkots Latvijas pašvaldību starptautiskas sadarbības vēsturiskais aspekts (Hanzas pilsētu savienība), ka arī apkopota visa aktuāla informācija par pašvaldību mūsdienu paradiplomātiskām attiecībām. Ceturtā nodaļā ir veikta Latvijas pašvaldību paradiplomātisko attiecību un to ietekmes uz reģionu attīstību analīze. Analīzei ir izmantota desmit faktoru Spectacles metode, kā arī iepriekšminēta paradiplomātisko attiecību analīzes matrica. Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas reģionu pašvaldību paradiplomātijas sakaru ietekmi uz to attīstību, kā arī veikt šo sakaru konkurētspējas salīdzinošu analīzi. Pētāmais periods ir no 1991.gada līdz 2018 gadam. Darba gaitā tika izpildīti vairāki uzdevumi: • Apkopot un izanalizēt informāciju un izveidot pētījuma teorētisko bāzi • Izstrādāt matricu pašvaldību ārējo attiecību analīzei, izmantojot zināmo pētnieku pieeju kompilāciju • Apkopot un izanalizēt datus par Latvijas pašvaldību ārējām attiecībām 1991.-2018.gadu periodā • Izvērtēt pašvaldību paradiplomātiko attiecību ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību • Izstrādāt priekšlikumus pašvaldību paradiplomātisko sakaru lietderīgai izmantošanai Latvijas reģionu attīstības nolūkiem. Bakalaura darbs sastāv no: 83 lapām, 5 attēliem, 153 literatūras un informācijas avotiem un 3 pielikumiem.Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2018.gadā.
Atslēgas vārdi Latvijas reģionu attīstība, paradiplomātijas ietekme, pašvaldību starptautiskie sakari, sadraudzības pilsētas, subnacionālo vienību sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā The development of the regions of Latvia, the influence of paradiplomacy, the international relations of local governments, the cooperation of the twin cities, the subnational unit
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 15:34:48