Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Jūras kravu pārvadājumu plūsmas nodelēšana.
Nosaukums angļu valodā Simulation of Sea Freight Flow.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Emma Šidlovska
Recenzents Docente Kristīne Carjova
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Jūras kravu pārvadājumu plūsmas modelēšana. Darbā ir analizēta uzņēmuma radītā konteineru plūsma no Antverpenes ostas. Tika konstatēts, ka konteineru plūsmas nevienmērīguma dēļ rodas nevienmērīga darbinieku noslodze un labākai darba organizācijai ir nepieciešama konteineru plūsmas modelēšana un prognozēšana. Konteineru plūsmas modeļa izstrādei tika pētīta konteineru plūsmas atkarība no nedēļām. Pētīšanai tika izmantota korelācijas analīze, dinamisko rindu (laika rindu) teorija. Tika konstatēts, ka plūsmai piemīt aditīvais modelis ar sezonalitāti, kuras periodiskums ir 19 nedēļas. Balstoties uz šo modeli tika veikta konteineru plūsmas prognoze uz 38 nedēļām un analizēta iespējamā reālo datu nobīde no prognozes. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā daļā tika apskatīta globālo jūras kravu pārvadājumu esošā situācija, tehnoloģiju attīstība, kā arī tika aprakstītas kravu plūsmas sezonalitātes radītā noslodzes nevienmērība uzņēmumā. Otrajā daļā tika doti dati par konteineru plūsmu pa nedēļām un aplūkotas teorētiskāš pieejas datu analīzei. Trešajā daļā tika veikta konteineru plūsmas sadalīšana komponentēs un tās korelācijas analīze, tika konstatēts, ka laika rindai piemīt augšupejošs trends un sezonalitāte ar periodu 19 nedēļas. Ceturtajā nodaļā tika izveidots konteineru plūsmas modelis un veikta konteineru plūsmas prognozēšana izmantojot aditīvo modeli. Tā pat ceturtajā nodaļā ir apskatīta konteineru plūsmas prognozes atbilstība reālajiem datiem par konteineru plūsmu, izmantojot gadījuma komponentes korelācijas analīzi un vidējās kvadrātiskās kļūdas aprēķinu. Pēc modeļa un prognozes rezultātiem ir izdarīts priekšlikums veikt turpmāku dau analīzi un modelēšanu izmantojot datus, kuros tiek izdalīti darbinieki, kuri veic sūtījumu apstrādi, sūtījumu galamērķiem un produktu veidiem, kurus sūta klientiem. Šis darbs sastāv no 78 lapām, 36 attēliem, 35 formulām un 26 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Modelēšana, prognozēšana, aditiīvais modelis, maģistra darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Modelling, forecasting, additive model, master's thesis
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 15:17:49