Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Jūras kravu pārvadājumu plūsmas nodelēšana.
Title in English Simulation of Sea Freight Flow.
Department
Scientific advisor Emma Šidlovska
Reviewer Docente Kristīne Carjova
Abstract Maģistra darba nosaukums: Jūras kravu pārvadājumu plūsmas modelēšana. Darbā ir analizēta uzņēmuma radītā konteineru plūsma no Antverpenes ostas. Tika konstatēts, ka konteineru plūsmas nevienmērīguma dēļ rodas nevienmērīga darbinieku noslodze un labākai darba organizācijai ir nepieciešama konteineru plūsmas modelēšana un prognozēšana. Konteineru plūsmas modeļa izstrādei tika pētīta konteineru plūsmas atkarība no nedēļām. Pētīšanai tika izmantota korelācijas analīze, dinamisko rindu (laika rindu) teorija. Tika konstatēts, ka plūsmai piemīt aditīvais modelis ar sezonalitāti, kuras periodiskums ir 19 nedēļas. Balstoties uz šo modeli tika veikta konteineru plūsmas prognoze uz 38 nedēļām un analizēta iespējamā reālo datu nobīde no prognozes. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā daļā tika apskatīta globālo jūras kravu pārvadājumu esošā situācija, tehnoloģiju attīstība, kā arī tika aprakstītas kravu plūsmas sezonalitātes radītā noslodzes nevienmērība uzņēmumā. Otrajā daļā tika doti dati par konteineru plūsmu pa nedēļām un aplūkotas teorētiskāš pieejas datu analīzei. Trešajā daļā tika veikta konteineru plūsmas sadalīšana komponentēs un tās korelācijas analīze, tika konstatēts, ka laika rindai piemīt augšupejošs trends un sezonalitāte ar periodu 19 nedēļas. Ceturtajā nodaļā tika izveidots konteineru plūsmas modelis un veikta konteineru plūsmas prognozēšana izmantojot aditīvo modeli. Tā pat ceturtajā nodaļā ir apskatīta konteineru plūsmas prognozes atbilstība reālajiem datiem par konteineru plūsmu, izmantojot gadījuma komponentes korelācijas analīzi un vidējās kvadrātiskās kļūdas aprēķinu. Pēc modeļa un prognozes rezultātiem ir izdarīts priekšlikums veikt turpmāku dau analīzi un modelēšanu izmantojot datus, kuros tiek izdalīti darbinieki, kuri veic sūtījumu apstrādi, sūtījumu galamērķiem un produktu veidiem, kurus sūta klientiem. Šis darbs sastāv no 78 lapām, 36 attēliem, 35 formulām un 26 literatūras avotiem.
Keywords Modelēšana, prognozēšana, aditiīvais modelis, maģistra darbs
Keywords in English Modelling, forecasting, additive model, master's thesis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:17:49