Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apsaimniekošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service company operations improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents SIA “Roadeks” projektu vadītājs Aivis Sokins
Anotācija Bakalaura darba autors: Lelde Putniņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec., Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: “Apsaimniekošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp, tajā iekļauti 10 attēli, 34 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījums sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā uzmanība tiek vērsta atkritumu apsaimniekošanas nozares un “Clean R” raksturojumam. Otrajā daļā tiek veikta interviju analīze par SIA “Clean R” uzņēmējdarbības pārvaldības sistēmu. Trešajā daļā tika izstrādāti četri priekšlikumi aktuālo problēmu risināšanai: darba izpildes novērtēšanas sistēmas izveide; vadītāju profesionālo iemaņu paaugstināšanas programmas izveide; iekšējās komunikāciju sistēmas pilnveidošana; arhīva pārvaldības pilnveidošana. Darba nobeigumā apkopoti galvenie secinājumi un priekšlikumi “Clean R” darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba izstrādē par pamatu tika izmantoti Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, interneta resursi, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepublicētie materiāli un informācija no autores veiktajām intervijām.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbības vadība, profesionālo iemaņu pilnveidošana, darba izpildes novērtēšana, komunikāciju sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā business management, performance assessment system, communications system
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 15:01:05