Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apsaimniekošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Service company operations improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer SIA “Roadeks” projektu vadītājs Aivis Sokins
Abstract Bakalaura darba autors: Lelde Putniņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec., Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: “Apsaimniekošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp, tajā iekļauti 10 attēli, 34 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījums sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā uzmanība tiek vērsta atkritumu apsaimniekošanas nozares un “Clean R” raksturojumam. Otrajā daļā tiek veikta interviju analīze par SIA “Clean R” uzņēmējdarbības pārvaldības sistēmu. Trešajā daļā tika izstrādāti četri priekšlikumi aktuālo problēmu risināšanai: darba izpildes novērtēšanas sistēmas izveide; vadītāju profesionālo iemaņu paaugstināšanas programmas izveide; iekšējās komunikāciju sistēmas pilnveidošana; arhīva pārvaldības pilnveidošana. Darba nobeigumā apkopoti galvenie secinājumi un priekšlikumi “Clean R” darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bakalaura darba izstrādē par pamatu tika izmantoti Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, interneta resursi, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepublicētie materiāli un informācija no autores veiktajām intervijām.
Keywords uzņēmējdarbības vadība, profesionālo iemaņu pilnveidošana, darba izpildes novērtēšana, komunikāciju sistēma
Keywords in English business management, performance assessment system, communications system
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:01:05