Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Human Factor on Productivity in the Workplace"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Laura Kuršīte, vieslektors, Mg.psych.
Anotācija Bakalaura darba autore: Jana Gedule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā Darba apjoms: 82 lpp. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantots 29 literatūras un informācijas avots, bakalaura darbs satur 13 attēlus, 11 tabulas un 4 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un visparējā literatūra, elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, LR statistikas dati, nepublicētie uzņēmuma materiāli Bakalaura darba galvenie rezultāti: izanalizēta uzņēmuma personāla vadības politika, izpētīts cilvēka faktora jēdziens un darba produktivitātes jēdziens, identificētas problēmas uzņēmumā, analizēta cilvēka faktora ietekme uz darba produktivitāti uzņēmumā „Saule”, kā arī, raksturota darba produktivitāte Latvijā, izstrādāta darbinieku darba izpildes snieguma novērtēšanas metodika uzņēmumam „Saule”. Izstrādāti priekšlikumi darba produktivitātes paaugstināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gedule J.: Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā Diplomprojekts/ J. Gedule, S. Gailīte.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 83 lpp.
Atslēgas vārdi Impact of human factor on productivity in the workplace
Atslēgas vārdi angļu valodā Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 14:57:42