Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā"
Title in English "Impact of Human Factor on Productivity in the Workplace"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Laura Kuršīte, vieslektors, Mg.psych.
Abstract Bakalaura darba autore: Jana Gedule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā Darba apjoms: 82 lpp. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantots 29 literatūras un informācijas avots, bakalaura darbs satur 13 attēlus, 11 tabulas un 4 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un visparējā literatūra, elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, LR statistikas dati, nepublicētie uzņēmuma materiāli Bakalaura darba galvenie rezultāti: izanalizēta uzņēmuma personāla vadības politika, izpētīts cilvēka faktora jēdziens un darba produktivitātes jēdziens, identificētas problēmas uzņēmumā, analizēta cilvēka faktora ietekme uz darba produktivitāti uzņēmumā „Saule”, kā arī, raksturota darba produktivitāte Latvijā, izstrādāta darbinieku darba izpildes snieguma novērtēšanas metodika uzņēmumam „Saule”. Izstrādāti priekšlikumi darba produktivitātes paaugstināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gedule J.: Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā Diplomprojekts/ J. Gedule, S. Gailīte.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 83 lpp.
Keywords Impact of human factor on productivity in the workplace
Keywords in English Cilvēka faktora ietekme uz produktivitāti darba vietā
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 14:57:42