Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma personāla vadīšana pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Personnel Management Perfection Project in the Manufacturing Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents IEVF dekāna vietniece administratīvajā darbā, MBA Daira Aramina
Anotācija Bakalaura darba autors: Annemari Meinerte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. oec., Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 12 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9avoti latviešu, 38 angļu un 5 krievu valodā un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: diplomprojekta analītiskā daļa sevī ietver uzņēmuma Forevers organizatoriski-ekonomisko raksturojumu, tai skaitā uzņēmuma pamatdarbības un tiesiskās darbības vides raksturojumu, uzņēmuma struktūras un finanšu stāvokļa raksturojumu, personāla vadības sistēmas raksturojumu un personāla novērtēšanas un stimulēšanas sistēmas raksturojumu. Diplomprojekta praktiskā daļa ietver darbinieku nostiprināšanas sistēmas darbavietās izstrādāšanu, darbinieku karjeras vadīšanas un virzīšanas sistēmas veidošanu un firmas organizatoriskās struktūras pilnveidošanu Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Meinerte A. (2018) Ražošanas uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ A. Meinerte, V. Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 77 lpp.
Atslēgas vārdi Personala vadīšana, darbinieku adaptacijas veicināšana, karjeras vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal managment, facilitation of employee adaptation, career managment
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2018 14:32:34