Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma personāla vadīšana pilnveidošanas projekts
Title in English Personnel Management Perfection Project in the Manufacturing Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer IEVF dekāna vietniece administratīvajā darbā, MBA Daira Aramina
Abstract Bakalaura darba autors: Annemari Meinerte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. oec., Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 12 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9avoti latviešu, 38 angļu un 5 krievu valodā un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: diplomprojekta analītiskā daļa sevī ietver uzņēmuma Forevers organizatoriski-ekonomisko raksturojumu, tai skaitā uzņēmuma pamatdarbības un tiesiskās darbības vides raksturojumu, uzņēmuma struktūras un finanšu stāvokļa raksturojumu, personāla vadības sistēmas raksturojumu un personāla novērtēšanas un stimulēšanas sistēmas raksturojumu. Diplomprojekta praktiskā daļa ietver darbinieku nostiprināšanas sistēmas darbavietās izstrādāšanu, darbinieku karjeras vadīšanas un virzīšanas sistēmas veidošanu un firmas organizatoriskās struktūras pilnveidošanu Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Meinerte A. (2018) Ražošanas uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ A. Meinerte, V. Šatrevičs.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 77 lpp.
Keywords Personala vadīšana, darbinieku adaptacijas veicināšana, karjeras vadīšana
Keywords in English Personal managment, facilitation of employee adaptation, career managment
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 14:32:34