Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Maksātspējas novērtēšana uzņēmuma finanšu risku pārvaldībā"
Nosaukums angļu valodā "Solvency Assessment within Company’s Financial Risk Management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jekaterina Komkova, Dr.oec., AS "Swedbank" vecākais produktu pārdošanas speciālists
Anotācija Maģistra darba autore: Natalia Scacun Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. oec. Irina Voronova Maģistra darba temats: Maksātnespējas novērtēšana finanšu risku pārvaldībā Pētījuma objekts ir uzņēmumu finanšu risku pārvaldība, savukārt, pētījuma priekšmets ir maksātspējas novērtēšana uzņēmumu finanšu risku pārvaldības kontekstā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, pētījuma struktūru ir noteikuši izvirzītie uzdevumi. Maģistra darbs sastāv no 3 pamata daļām. Teorētiskajā daļā autore apskata dažādus literatūras avotus par maksātnespējas prognozēšanas metodēm, kā arī veic Baltijas valsts salīdzinošo analīzi. Metodoloģijas daļā autore veic aprakstošo analīzi, kur definē galvenās empīriskās daļas nepieciešamās darbības analīzes veikšanai. Empīriskajā daļā autore veic kvantitatīvu un kvalitatīvu datu analīzi, lai validētu logit modeļa un mākslīga intelekta algoritmu veiktspēju. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Scacun N. (2018) Maksātspējas novērtēšana uzņēmuma finanšu risku pārvaldībā Maģistra darbs/ N. Scacun, I. Voronova. - Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 79 lpp. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 26 tabulas, 8 formulas. Darbam pievienoti 13 pielikumi.
Atslēgas vārdi bankrota prognozēšana, logit modeļi, mākslīgais intelekts, būvniecības sektors, validācija
Atslēgas vārdi angļu valodā bancruptcy prediction, logit models, artificial intelligence, construction sector, validation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2018 15:45:31