Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Personnel Management Improvement in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents IEVF dekāna vietniece administratīvajā darbā, Daira Aramina
Anotācija Bakalaura darba autors: Samanta Eihenbauma Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. I.Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanās projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 16 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika aprakstīta un izpētīta uzņēmuma vēsture, tā būtība, organizatoriskā struktūra, personāla skaits, sastāvs un mainība. Kā arī tika izstrādāta personāla motivēšanas novērtēšanas sistēmas. Teorētiskajā daļā tika apskatīta un noskaidrota karjeras būtība un to veidošana mūsdienās, kā arī tika plašāk aprakstīta karjeras plānošana un to veidi uzņēmumā. Protams, darba autore analizēja tradicionālās vertikālās un horizontālās izaugsmes iespējas, lai noskaidrotu, kas būs uzņēmumam visefektīvākais. Nodaļas nobeigumā tika izpētīts karjeras kompass. Projektu aprēķinu daļā tika izpētīta karjeras izaugsmes iespējas uzņēmumā, ka arī tika izstrādāta karjeras izaugsmes plānošanas projekts pārdošanas administratoram un projektēšanas tehniķim. Visbeidzot, nodaļas beigās tika izstrādāts ēnošanas projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Eihenbauma, S. (2018) Uzņēmuma personāla darba produktivitātes paaugstināšanās projekts. Bakalaura darbs/ S. Eihenbauma, I. Ozoliņa-Ozola. - Rīga: RTU, IEVF, inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 73 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanās projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Personnel Management Improvement in a Company
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2018 12:04:57