Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project of Personnel Management Improvement in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer IEVF dekāna vietniece administratīvajā darbā, Daira Aramina
Abstract Bakalaura darba autors: Samanta Eihenbauma Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. I.Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanās projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 16 tabulas, 7 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika aprakstīta un izpētīta uzņēmuma vēsture, tā būtība, organizatoriskā struktūra, personāla skaits, sastāvs un mainība. Kā arī tika izstrādāta personāla motivēšanas novērtēšanas sistēmas. Teorētiskajā daļā tika apskatīta un noskaidrota karjeras būtība un to veidošana mūsdienās, kā arī tika plašāk aprakstīta karjeras plānošana un to veidi uzņēmumā. Protams, darba autore analizēja tradicionālās vertikālās un horizontālās izaugsmes iespējas, lai noskaidrotu, kas būs uzņēmumam visefektīvākais. Nodaļas nobeigumā tika izpētīts karjeras kompass. Projektu aprēķinu daļā tika izpētīta karjeras izaugsmes iespējas uzņēmumā, ka arī tika izstrādāta karjeras izaugsmes plānošanas projekts pārdošanas administratoram un projektēšanas tehniķim. Visbeidzot, nodaļas beigās tika izstrādāts ēnošanas projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Eihenbauma, S. (2018) Uzņēmuma personāla darba produktivitātes paaugstināšanās projekts. Bakalaura darbs/ S. Eihenbauma, I. Ozoliņa-Ozola. - Rīga: RTU, IEVF, inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 73 lpp.
Keywords Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanās projekts
Keywords in English Project of Personnel Management Improvement in a Company
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 12:04:57