Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Maisīšanas tehnoloģisko parametru izpēte ar COMSOL Multiphysics® atbalstu
Nosaukums angļu valodā Study of the technological parameters of mixing with the support of COMSOL Multiphysics®
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Ruģele
Recenzents Oskars Grīgs
Anotācija Maģistra darbā izpētīti reaktoru maisīšanas un mērogošanas principi, modelēti divi reaktori, izmantojot COMSOL Multiphysics programmu un salīdzināti mērījumu un modelēšanas rezultāti. Literatūras apskatā apkopota informācija par modelēšanas matemātiku, vienādojumiem, un reaktoru uzbūvi. Eksperimentālajā daļā veikti griezes momenta un maisīšanas efektivitātes mērījumi 3L un 20L tvertnēm. Modelēšanas daļā veikta reaktora ģeometrijas, raksturīgo parametru, fizikas, galīgo elementu tīkla un izpētes metodes definēšana. Simulācijas rezultāti satur plūsmas šķēluma, spiediena, virpuļu sadalījuma un bīdes spēka diagrammām. Apkopojot matemātiskās sakarības no literatūras avotiem un izpētot COMSOL Multiphysics iespējas, tika modelēts jaudas patēriņš 3L, 100L un 5000L reaktoriem. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti un analizēti. Darba izstrādē izmantota COMSOL atbalsta centra, RTU skaitļošanas centra (HPC) atbalsts, RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1950. līdz 2018.gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 79 lpp, 51 attēlus, 17 tabulas, 20 vienādojumus, darbā izmantoti 57 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi DATORSIMULĀCIJA, MODELIS, MAISĪŠANAS PROCESS, COMSOL MULTIPHYSICS, REAKTORS, NAVIER-STOKES VIENĀDOJUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā CFD, MODELING, SIMULATION, MIXING PROCESS, STIRRED VESSELS, COMSOL MULTIPHYSICS, NAVIER STOKES EQUATIONS
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2018 11:21:01