Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Maisīšanas tehnoloģisko parametru izpēte ar COMSOL Multiphysics® atbalstu
Title in English Study of the technological parameters of mixing with the support of COMSOL Multiphysics®
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristīne Ruģele
Reviewer Oskars Grīgs
Abstract Maģistra darbā izpētīti reaktoru maisīšanas un mērogošanas principi, modelēti divi reaktori, izmantojot COMSOL Multiphysics programmu un salīdzināti mērījumu un modelēšanas rezultāti. Literatūras apskatā apkopota informācija par modelēšanas matemātiku, vienādojumiem, un reaktoru uzbūvi. Eksperimentālajā daļā veikti griezes momenta un maisīšanas efektivitātes mērījumi 3L un 20L tvertnēm. Modelēšanas daļā veikta reaktora ģeometrijas, raksturīgo parametru, fizikas, galīgo elementu tīkla un izpētes metodes definēšana. Simulācijas rezultāti satur plūsmas šķēluma, spiediena, virpuļu sadalījuma un bīdes spēka diagrammām. Apkopojot matemātiskās sakarības no literatūras avotiem un izpētot COMSOL Multiphysics iespējas, tika modelēts jaudas patēriņš 3L, 100L un 5000L reaktoriem. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti un analizēti. Darba izstrādē izmantota COMSOL atbalsta centra, RTU skaitļošanas centra (HPC) atbalsts, RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1950. līdz 2018.gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 79 lpp, 51 attēlus, 17 tabulas, 20 vienādojumus, darbā izmantoti 57 informācijas avoti.
Keywords DATORSIMULĀCIJA, MODELIS, MAISĪŠANAS PROCESS, COMSOL MULTIPHYSICS, REAKTORS, NAVIER-STOKES VIENĀDOJUMI
Keywords in English CFD, MODELING, SIMULATION, MIXING PROCESS, STIRRED VESSELS, COMSOL MULTIPHYSICS, NAVIER STOKES EQUATIONS
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 11:21:01