Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Tūrisma nozīme teritorijas ekonomiskā attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "The Role of Tourism in the Economic Development of Territory"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studente Ieva Volkova. Darba tēma – Tūrisma nozīme teritorijas ekonomiskā attīstībā. Darba vadītājs ir asoc.prof. Ilze Judrupa. Darba mērķis ir pamatojoties uz veikto analīzi, pierādīt, ka tūrismam ir nozīme teritorijas ekonomiskā attīstībā. Darbā izpētīta literatūra un citi avoti par tūrisma nozīmi ekonomiskā attīstībā, apkopoti un analizēti iegūtie dati par Latvijas tūrisma rādītājiem, tika apskatīta Latvijas tūrisma stipro, vājo pušu, kā arī draudu un iespēju analīze, veikta Latvijas tūrisma un citu rādītāju korelācijas analīze, veidoti secinājumi un priekšlikumi par esošo situāciju Latvijas tūrisma nozarē. Darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, kopumā 60 lapas, 14 attēliem, 11 tabulām un 25 informācijas avota. Teorētiskajā daļā apskatīta ekonomikas attīstība un izaugsme, kā arī tūrisma veidi, ietekme uz ekonomiku un tūrisma attīstības noteicošie faktori. Analītiskajā daļā tiek veikta analīze par Latvijas tūrisma rādītājiem 5 gadu laika periodā, kā arī tika veikta korelācijas analīze. Darba mērķis tika sasniegts, noskaidrojot, ka tūrismam piemīt svarīga loma teritorijas ekonomiskā attīstīšanā, kā arī tūrisma nozarei ir liels multiplikatora efekts – tās izaugsme stimulē pieprasījumu pēc ēdināšanas, transporta, veselības aprūpes, izklaides un tirdzniecības pakalpojumiem.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā izaugsme, teritorijas attīstība, tūrisms, tūrisma nozare, korelācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic growth, territory development, tourism, tourism industry, correlation.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2018 10:20:16