Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Tūrisma nozīme teritorijas ekonomiskā attīstībā"
Title in English "The Role of Tourism in the Economic Development of Territory"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studente Ieva Volkova. Darba tēma – Tūrisma nozīme teritorijas ekonomiskā attīstībā. Darba vadītājs ir asoc.prof. Ilze Judrupa. Darba mērķis ir pamatojoties uz veikto analīzi, pierādīt, ka tūrismam ir nozīme teritorijas ekonomiskā attīstībā. Darbā izpētīta literatūra un citi avoti par tūrisma nozīmi ekonomiskā attīstībā, apkopoti un analizēti iegūtie dati par Latvijas tūrisma rādītājiem, tika apskatīta Latvijas tūrisma stipro, vājo pušu, kā arī draudu un iespēju analīze, veikta Latvijas tūrisma un citu rādītāju korelācijas analīze, veidoti secinājumi un priekšlikumi par esošo situāciju Latvijas tūrisma nozarē. Darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, kopumā 60 lapas, 14 attēliem, 11 tabulām un 25 informācijas avota. Teorētiskajā daļā apskatīta ekonomikas attīstība un izaugsme, kā arī tūrisma veidi, ietekme uz ekonomiku un tūrisma attīstības noteicošie faktori. Analītiskajā daļā tiek veikta analīze par Latvijas tūrisma rādītājiem 5 gadu laika periodā, kā arī tika veikta korelācijas analīze. Darba mērķis tika sasniegts, noskaidrojot, ka tūrismam piemīt svarīga loma teritorijas ekonomiskā attīstīšanā, kā arī tūrisma nozarei ir liels multiplikatora efekts – tās izaugsme stimulē pieprasījumu pēc ēdināšanas, transporta, veselības aprūpes, izklaides un tirdzniecības pakalpojumiem.
Keywords Ekonomiskā izaugsme, teritorijas attīstība, tūrisms, tūrisma nozare, korelācija
Keywords in English Economic growth, territory development, tourism, tourism industry, correlation.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 10:20:16