Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Regulāru pasažieru autopārvadājumu uzņēmuma darba organizācijas optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Optimizing the Operating Processes of a Company Specializing in Scheduled Passenger Transportation By Road.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladislavs Ņesterovskis
Recenzents Docents Viktors Feofanovs
Anotācija Maģistra darbs “Regulāru pasažieru autopārvadājumu uzņēmuma darba organizācijas optimizācija” ir izstrādāts, lai primāri iepazītos ar Valsts SIA “Autotransporta Direkcija” izstrādāto reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepciju 2021. – 2030. gadam, lai piedāvātu savu redzējumu dažādu nozares problēmu risināšanā un lai galu galā tās metodes attiecinātu uz konkrētu pasažieru pārvadājumu uzņēmumu, optimizējot tā darbību. Pirmajā darba daļā tiek runāts par sabiedriskā transporta funkcijām, tā veidiem, tāpat likumdošanas bāzi, kas ietekmē jomas darbību. Aprakstīta arī pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijā, uzņēmuma AS “Nordeka” izveide un darbība reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kā arī ar tīklu saistīto problēmu ietekme uz uzņēmumu. Darba otrajā daļā, atsaucoties uz Valsts SIA “Autotransporta Direkcijas” piedāvāto koncepciju, tiek analizētas dažādas ar nozari saistītas problēmas, vērtēti potenciālie riski, kā arī piedāvāti dažādi risinājumi, lai nozares darbību padarītu pasažierim pievilcīgāku. Minētas tiek arī pārvadājumu uzņēmuma AS “Nordeka” darbības nepilnības, no kā autora skatījumā iespējams izvairīties. Trešajā daļā tiek veikta anketēšana un pasažieru apjoma noteikšana, vadoties pēc gūtajiem datiem. Dati tiek gūti arī no uzņēmuma atskaitēm un rīcībā pieejamajām programmām. Pamatojoties uz gūtajiem datiem, tiek izstrādāts jauns efektivitāti veicinošs uzņēmuma darbības modelis, kas sevī ietver optimālu sadalījumu starp transporta vienībām, autobusu vadītāju un reisu skaitu. Darba apjoms 107 lappuses, 15 attēli, 12 diagrammas, 8 tabulas, 45 formulas, 67 literatūras avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Pasažieru pārvadājumi, sabiedriskais transports
Atslēgas vārdi angļu valodā Public transportation, passenger carrying
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2018 18:16:26