Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšanas preventīvo metožu pilnveide ostas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Preventive Methods for Work Environment Risks in Harbour Enterprises
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, darba un civilās aizsardzības institūta studente xxxxx. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr. oec., profesors. Maģistra darba tēma: “Darba vides risku samazināšanas preventīvo metožu pilnveide ostas uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis: Novērst nelaimes gadījumus un arodslimību attīstību, kas rodas kravu pārkraušanas un apstrādes procesu darba risku ietekmē, balstoties uz apmācību pilnveidi ostas uzņēmumā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek aplūkotas darba aizsardzības likumdošanas prasības Latvijā un uz ostas uzņēmumu attiecināmie darba aizsardzības normatīvie akti, analizēta situācija darba aizsardzības apmācību jomā, izpētītas un analizētas mācību prasības ES dalībvalstu ostu uzņēmumos, aprakstīts pieaugušo izglītības process, kā arī definētas darbā izmantotās pētījumu metodes. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek raksturoti ostu un stividorkompāniju pakalpojumi kā transporta un loģistikas nozares sistēmas sastāvdaļa, aprakstīta darba aizsardzības sistēma ostā, analizēta nelaimes gadījumu statistika un arodslimību dinamika. Ar nodarbināto aptaujas palīdzību tika identificēti dominējošie darba vides riski, iegūta informācija par darba procesa un mācību organizāciju ostas uzņēmumā. Maģistra darba praktiskajā daļā, pamatojoties uz esošo apmācību situāciju ostas uzņēmumā, izstrādāts dokeru apmācību algoritms un pilnveidots zināšanu un prasmju novērtēšanas mehānisms. Darba vides risku samazināšanas preventīvo metožu pilnveidei izstrādāta dokeru mācību programma, specifiski orientēta uz teorētiskajām, praktiskajām un ražošanas tehnoloģiju pielietošanas prasmēm. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 116 lappusēm (bez pielikumiem). Maģistra darbā iekļauti 34 attēli, 24 tabulas un pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darbā izmantoti 66 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Dokeru apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā Dockers training
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2018 18:53:21