Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides risku samazināšanas preventīvo metožu pilnveide ostas uzņēmumā
Title in English Improvement of Preventive Methods for Work Environment Risks in Harbour Enterprises
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, darba un civilās aizsardzības institūta studente xxxxx. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr. oec., profesors. Maģistra darba tēma: “Darba vides risku samazināšanas preventīvo metožu pilnveide ostas uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis: Novērst nelaimes gadījumus un arodslimību attīstību, kas rodas kravu pārkraušanas un apstrādes procesu darba risku ietekmē, balstoties uz apmācību pilnveidi ostas uzņēmumā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek aplūkotas darba aizsardzības likumdošanas prasības Latvijā un uz ostas uzņēmumu attiecināmie darba aizsardzības normatīvie akti, analizēta situācija darba aizsardzības apmācību jomā, izpētītas un analizētas mācību prasības ES dalībvalstu ostu uzņēmumos, aprakstīts pieaugušo izglītības process, kā arī definētas darbā izmantotās pētījumu metodes. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek raksturoti ostu un stividorkompāniju pakalpojumi kā transporta un loģistikas nozares sistēmas sastāvdaļa, aprakstīta darba aizsardzības sistēma ostā, analizēta nelaimes gadījumu statistika un arodslimību dinamika. Ar nodarbināto aptaujas palīdzību tika identificēti dominējošie darba vides riski, iegūta informācija par darba procesa un mācību organizāciju ostas uzņēmumā. Maģistra darba praktiskajā daļā, pamatojoties uz esošo apmācību situāciju ostas uzņēmumā, izstrādāts dokeru apmācību algoritms un pilnveidots zināšanu un prasmju novērtēšanas mehānisms. Darba vides risku samazināšanas preventīvo metožu pilnveidei izstrādāta dokeru mācību programma, specifiski orientēta uz teorētiskajām, praktiskajām un ražošanas tehnoloģiju pielietošanas prasmēm. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 116 lappusēm (bez pielikumiem). Maģistra darbā iekļauti 34 attēli, 24 tabulas un pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darbā izmantoti 66 informācijas avoti.
Keywords Dokeru apmācības
Keywords in English Dockers training
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 20.05.2018 18:53:21