Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums "Starptautisko uzņēmējdarbības konfliktu izšķiršanas mehānismu izvēle"
Nosaukums angļu valodā “Choise of international business conflict resolution mechanisms”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V. Ozoliņa
Recenzents Doc. O.Bogdanova
Anotācija Maģistra darba autore Ieva Liepiņa izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko uzņēmējdarbības konfliktu izšķiršanas mehānismu izvēle”. Maģistra darba mērķis ir algoritma izstrādāšana starptautisko uzņēmējdarbības konfliktu izšķiršanas mehānismu izvēlei. Darba ietvaros ir analizēti konflikti, to būtība, veidi, raksturojošie apstākļi un attīstība, padziļināti aplūkojot starptautiskos uzņēmējdarbības konfliktus. Ir vispārīgi izpētīti konfliktu risināšanas veidi un praksē eksistējošie mehānismi, detalizēti pievēršoties trīs populārākajiem mehānismiem situācijās, kad pašas puses nespēj atrisināt konfliktus – mediācijai, šķīrējtiesai un tiesvedībai. Izpētes rezultātā, ir sniegts mediācijas, šķīrējtiesas un tiesvedības raksturojošo īpašību izklāsts un veikta SVID analīze katram no šiem mehānismiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir izstrādāts algoritms lēmuma pieņemšanai par konflikta nodošanu izšķiršanai konkrētā institūcijā, sniegts tā izklāsts un pamatojums. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 89 lappuses. Tajā ir iekļautas 20 tabulas, 1 attēls un 2 pielikumi uz kopā uz 8 lpp. Darbā izmantotas 50 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi starptautiskā uzņēmējdarbība, konflikti, konfliktu izšķiršanas mehānismi
Atslēgas vārdi angļu valodā international business, conflict, conflict resolution mechanisms
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 18:31:16