Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language "Starptautisko uzņēmējdarbības konfliktu izšķiršanas mehānismu izvēle"
Title in English “Choise of international business conflict resolution mechanisms”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Ozoliņa
Reviewer Doc. O.Bogdanova
Abstract Maģistra darba autore Ieva Liepiņa izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko uzņēmējdarbības konfliktu izšķiršanas mehānismu izvēle”. Maģistra darba mērķis ir algoritma izstrādāšana starptautisko uzņēmējdarbības konfliktu izšķiršanas mehānismu izvēlei. Darba ietvaros ir analizēti konflikti, to būtība, veidi, raksturojošie apstākļi un attīstība, padziļināti aplūkojot starptautiskos uzņēmējdarbības konfliktus. Ir vispārīgi izpētīti konfliktu risināšanas veidi un praksē eksistējošie mehānismi, detalizēti pievēršoties trīs populārākajiem mehānismiem situācijās, kad pašas puses nespēj atrisināt konfliktus – mediācijai, šķīrējtiesai un tiesvedībai. Izpētes rezultātā, ir sniegts mediācijas, šķīrējtiesas un tiesvedības raksturojošo īpašību izklāsts un veikta SVID analīze katram no šiem mehānismiem. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ir izstrādāts algoritms lēmuma pieņemšanai par konflikta nodošanu izšķiršanai konkrētā institūcijā, sniegts tā izklāsts un pamatojums. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 89 lappuses. Tajā ir iekļautas 20 tabulas, 1 attēls un 2 pielikumi uz kopā uz 8 lpp. Darbā izmantotas 50 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords starptautiskā uzņēmējdarbība, konflikti, konfliktu izšķiršanas mehānismi
Keywords in English international business, conflict, conflict resolution mechanisms
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 18:31:16