Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ugunsdzēsēju darba vides psihoemocionālie riska faktori un to samazināšanas pasākumi
Nosaukums angļu valodā Psychoemotional Risk Factors of Firefighters’ Work Environment and their Mitigation Measures
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Tērauda
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Anotācija Ugunsdzēsēju darba vides psihoemocionālie riska faktori un to samazināšanas pasākumi. Maģistra darbs, 87 lappuses, 30 attēli, 8 tabulas, 29 literatūras avoti, 3 pielikumi. Latviešu valodā. Galvenie informācijas resursi – vispārējā un speciālā literatūra un interneta resursi. Darbā veikta analīze par psihoemocionālajiem riska faktoriem darba vidē, to ietekmi uz nodarbināto veselību, kā arī izpētīti preventīvie pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu un samazinātu to ietekmi uz nodarbinātajiem. Tuvāk apskatīti tādi psihoemocionālie riska faktori, kā mobings un bosings, kāda ir to ietekme uz strādājošajiem un apskatīts Latvijas Republikas tiesiskais regulējums, ko varētu attiecināt uz šādām konfliktsituācijām, ja strīds nonāk līdz tiesai. Veicot aptauju, novērtēta dežūrmaiņas amatpersonu, galvenokārt, ugunsdzēsēju glābēju informētība par mobingu un bosingu, izzināts vai tādi darba vides riska faktori pastāv starp nodarbinātajiem Vidzemes reģiona brigādē un kāda ir nodarbināto rīcība šādās situācijās. Darba nobeigumā sniegtas praktiskas rekomendācijas mobinga un bosinga, kā arī citu psihoemocionālo riska faktoru mazināšanai ugunsdzēsēju glābēju darba vidē.
Atslēgas vārdi Psihoemocionālais risks, ugunsdzēsējs
Atslēgas vārdi angļu valodā Psychoemotional Risk, Firefighter
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 15:33:59