Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ugunsdzēsēju darba vides psihoemocionālie riska faktori un to samazināšanas pasākumi
Title in English Psychoemotional Risk Factors of Firefighters’ Work Environment and their Mitigation Measures
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda
Reviewer Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Abstract Ugunsdzēsēju darba vides psihoemocionālie riska faktori un to samazināšanas pasākumi. Maģistra darbs, 87 lappuses, 30 attēli, 8 tabulas, 29 literatūras avoti, 3 pielikumi. Latviešu valodā. Galvenie informācijas resursi – vispārējā un speciālā literatūra un interneta resursi. Darbā veikta analīze par psihoemocionālajiem riska faktoriem darba vidē, to ietekmi uz nodarbināto veselību, kā arī izpētīti preventīvie pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu un samazinātu to ietekmi uz nodarbinātajiem. Tuvāk apskatīti tādi psihoemocionālie riska faktori, kā mobings un bosings, kāda ir to ietekme uz strādājošajiem un apskatīts Latvijas Republikas tiesiskais regulējums, ko varētu attiecināt uz šādām konfliktsituācijām, ja strīds nonāk līdz tiesai. Veicot aptauju, novērtēta dežūrmaiņas amatpersonu, galvenokārt, ugunsdzēsēju glābēju informētība par mobingu un bosingu, izzināts vai tādi darba vides riska faktori pastāv starp nodarbinātajiem Vidzemes reģiona brigādē un kāda ir nodarbināto rīcība šādās situācijās. Darba nobeigumā sniegtas praktiskas rekomendācijas mobinga un bosinga, kā arī citu psihoemocionālo riska faktoru mazināšanai ugunsdzēsēju glābēju darba vidē.
Keywords Psihoemocionālais risks, ugunsdzēsējs
Keywords in English Psychoemotional Risk, Firefighter
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 15:33:59