Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana uzņēmumos, veicot sezonas darbu
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Occupational Safety System for Seasonal Works
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Maģistra darba autors: Inga Dauškane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Ing. Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana uzņēmumos, veicot sezonas darbu” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 127 lappusēm. Maģistra darbs satur 2 tabulas, 54 attēlus un 7 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 39 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt kādas darba aizsardzības problēmas iezīmējas būvniecības uzņēmumos, kuri veic sezonas darbu. Analīzei dati iegūti ar anketēšanas palīdzību, izanalizējot tos, rast iespējamos risinājumus, lai uzlabotu darba aizsardzības sistēmu un novērstu vai mazinātu problēmas tajā. Teorētiskajā daļā apskatīta uzņēmējdarbība un ar to saistītie teorētiskie un normatīvo aktu jautājumi. Apskatīti jautājumi, kuri ietekmē gan uzņēmējdarbību, gan darba aizsardzības sistēmas jautājumus. Analītiskajā daļā tiek iegūti dati analīzei, konstatētas nozīmīgākās problēmas uzņēmumos, kuri veic sezonas darbus būvniecībā. Praktiskajā daļā, pamatojoties no iegūtajiem datiem analītiskajā daļā, izstrādāti priekšlikumi darba aizsardzības sistēmas uzlabošanai. Veikti secinājumi situācijas novērtēšanai. Maģistra darbā izmantotā literatūras avoti balstās uz spēkā esošiem Likumiem un normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā, uzņēmējdarbībā; statiskajiem datu rādītājiem, kas iegūti no Valsts Darba inspekcijas mājas lapas, Centrālās statistika pārvaldes mājas lapas, Valsts ieņēmumu dienesta mājas. Maģistra darbs ir uzrakstīts Latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Sezonas darbi, darba aizsardzības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Seasonal Works, Occupational Safety System
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 12:56:12