Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana uzņēmumos, veicot sezonas darbu
Title in English Improvement of the Occupational Safety System for Seasonal Works
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Maģistra darba autors: Inga Dauškane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Docents, Ing. Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana uzņēmumos, veicot sezonas darbu” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 127 lappusēm. Maģistra darbs satur 2 tabulas, 54 attēlus un 7 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 39 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt kādas darba aizsardzības problēmas iezīmējas būvniecības uzņēmumos, kuri veic sezonas darbu. Analīzei dati iegūti ar anketēšanas palīdzību, izanalizējot tos, rast iespējamos risinājumus, lai uzlabotu darba aizsardzības sistēmu un novērstu vai mazinātu problēmas tajā. Teorētiskajā daļā apskatīta uzņēmējdarbība un ar to saistītie teorētiskie un normatīvo aktu jautājumi. Apskatīti jautājumi, kuri ietekmē gan uzņēmējdarbību, gan darba aizsardzības sistēmas jautājumus. Analītiskajā daļā tiek iegūti dati analīzei, konstatētas nozīmīgākās problēmas uzņēmumos, kuri veic sezonas darbus būvniecībā. Praktiskajā daļā, pamatojoties no iegūtajiem datiem analītiskajā daļā, izstrādāti priekšlikumi darba aizsardzības sistēmas uzlabošanai. Veikti secinājumi situācijas novērtēšanai. Maģistra darbā izmantotā literatūras avoti balstās uz spēkā esošiem Likumiem un normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā, uzņēmējdarbībā; statiskajiem datu rādītājiem, kas iegūti no Valsts Darba inspekcijas mājas lapas, Centrālās statistika pārvaldes mājas lapas, Valsts ieņēmumu dienesta mājas. Maģistra darbs ir uzrakstīts Latviešu valodā.
Keywords Sezonas darbi, darba aizsardzības sistēma
Keywords in English Seasonal Works, Occupational Safety System
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 12:56:12