Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveide un jaunās nodarbinātības formas
Nosaukums angļu valodā Improvement of Occupational Safety Systems and New Employment Forms
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Maģistra darba autore: Guna Bazone Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Oec, profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: „ Darba aizsardzības sistēmas pilnveide un jaunās nodarbinātības formas” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 96 lappusēm. Maģistra darbs satur 6 tabulas, 39 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 34 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izpētīt, kas ir jaunās nodarbinātības formas Latvijā, kā šobrīd tiek realizētas darba aizsardzības prasības tajos uzņēmumos, kuros darbinieki veic darbu no mājām, kā arī kāda situācija darba aizsardzībā ir personām, kuras sevi ir reģistrējušas kā pašnodarbinātos vai kuriem pieder uzņēmumi, bet tajā strādā tikai viņš pats. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots, kādi normatīvie akti reglamentē darba aizsardzības sistēmas izveidi Latvijas Republikā, kas ir jaunās nodarbinātības formas un kā šo terminu izprot Eiropā un Latvijā, kādi darba vides riska faktori ietekmē strādājošos no mājām tiešsaistē, un tiešsaistē un bezsaistē, kā arī to, kā paaudžu maiņa turpmāk ietekmēs darba tirgu kopumā. Analītiskajā daļā tiek pētīta pašnodarbināto, mikro un mazo uzņēmumu nozīme Latvijas ekonomikā, kā arī tiek analizēti aptaujas rezultātā iegūtie dati personām, kuras savu darbu veic no mājām un strādā tiešsaistē un tiešsaistē un bezsaistē. Tiek konstatēts, kādi darba vides riska faktori visvairāk ietekmē šajā sfērā strādājošos. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, ir izstrādāti priekšlikumi, kā varētu uzlabot un sakārtot darba aizsardzības jautājumus pašnodarbinātajiem, kā arī kādi pasākumi būtu veicami uzņēmējiem. Tāpat ir izstrādāts priekšlikums efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas darba aizsardzības sistēmas izveidei. Maģistra darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba likums un darba aizsardzības normatīvie akti, VDI gada pārskata dati, pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013” un Ministru kabineta rīkojums Nr. 34 “Par Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam”, kā arī internetā pieejamie resursi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi jaunās nodarbinātības formas, darba aizsardzības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā New Employment Forms, Improvement of Occupational Safety System
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 12:42:58