Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveide un jaunās nodarbinātības formas
Title in English Improvement of Occupational Safety Systems and New Employment Forms
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Maģistra darba autore: Guna Bazone Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. Oec, profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: „ Darba aizsardzības sistēmas pilnveide un jaunās nodarbinātības formas” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 96 lappusēm. Maģistra darbs satur 6 tabulas, 39 attēlus un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 34 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izpētīt, kas ir jaunās nodarbinātības formas Latvijā, kā šobrīd tiek realizētas darba aizsardzības prasības tajos uzņēmumos, kuros darbinieki veic darbu no mājām, kā arī kāda situācija darba aizsardzībā ir personām, kuras sevi ir reģistrējušas kā pašnodarbinātos vai kuriem pieder uzņēmumi, bet tajā strādā tikai viņš pats. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrots, kādi normatīvie akti reglamentē darba aizsardzības sistēmas izveidi Latvijas Republikā, kas ir jaunās nodarbinātības formas un kā šo terminu izprot Eiropā un Latvijā, kādi darba vides riska faktori ietekmē strādājošos no mājām tiešsaistē, un tiešsaistē un bezsaistē, kā arī to, kā paaudžu maiņa turpmāk ietekmēs darba tirgu kopumā. Analītiskajā daļā tiek pētīta pašnodarbināto, mikro un mazo uzņēmumu nozīme Latvijas ekonomikā, kā arī tiek analizēti aptaujas rezultātā iegūtie dati personām, kuras savu darbu veic no mājām un strādā tiešsaistē un tiešsaistē un bezsaistē. Tiek konstatēts, kādi darba vides riska faktori visvairāk ietekmē šajā sfērā strādājošos. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, ir izstrādāti priekšlikumi, kā varētu uzlabot un sakārtot darba aizsardzības jautājumus pašnodarbinātajiem, kā arī kādi pasākumi būtu veicami uzņēmējiem. Tāpat ir izstrādāts priekšlikums efektivitātes celšanas un ilgtspējīgas darba aizsardzības sistēmas izveidei. Maģistra darbā tiek izmantota darba aizsardzības literatūra, darba likums un darba aizsardzības normatīvie akti, VDI gada pārskata dati, pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013” un Ministru kabineta rīkojums Nr. 34 “Par Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam”, kā arī internetā pieejamie resursi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords jaunās nodarbinātības formas, darba aizsardzības sistēmas pilnveide
Keywords in English New Employment Forms, Improvement of Occupational Safety System
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 12:42:58