Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Trade Company Performance Improvement"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilona Ezera
Recenzents Līga Kamola, docents (prakt.), Mg.oec., RTU TIN
Anotācija Bakalaura darba autors: Jānis Petrovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 28 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 31 avoti latviešu un 5 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: lai veicinātu uzņēmuma attīstību autors darbā veica, SIA “X” personāla mainības minimālo un maksimālo izmaksu aprēķinus. Aprēķinot personāla mainības izmaksas par pārskata gadiem un identificējot tendenci izmaksām pieaugt, tika izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma izmaksu un personāla mainības mazināšanai. Mazinot personāla mainību uzņēmumā, samazināsies arī uzņēmuma izmaksas. Veikta jaunas atalgojuma sistēmas izveide, kurā atalgojuma fiksētā likme tiek papildināta ar atalgojuma mainīgo likmi, kura atkarīga no struktūrvienības budžeta izpildes. Aprēķināts uzņēmuma ikgadējais personāla saliedēšanās pasākums “Sporta spēles”, kurā dalību ņemtu uzņēmuma darbinieki un to ģimenes locekļi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Petrovskis J.: Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs/ J. Petrovskis, I. Ezera.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma I. Ezera 2018. – 72 lpp.
Atslēgas vārdi Petrovskis J.: Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs/ J. Petrovskis, I. Ezera.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma I. Ezera 2018. – 72 lpp.
Atslēgas vārdi angļu valodā Petrovskis J.: Development Project of the Trading Company Bachelor Thesis/ J. Petrovskis, I. Ezera.- Riga: RTU, UIVI TIN, bachelor professional study program I. Ezera 2018. – 72 pages.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 12:24:11