Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Title in English "Project on Trade Company Performance Improvement"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilona Ezera
Reviewer Līga Kamola, docents (prakt.), Mg.oec., RTU TIN
Abstract Bakalaura darba autors: Jānis Petrovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 28 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 31 avoti latviešu un 5 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: lai veicinātu uzņēmuma attīstību autors darbā veica, SIA “X” personāla mainības minimālo un maksimālo izmaksu aprēķinus. Aprēķinot personāla mainības izmaksas par pārskata gadiem un identificējot tendenci izmaksām pieaugt, tika izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma izmaksu un personāla mainības mazināšanai. Mazinot personāla mainību uzņēmumā, samazināsies arī uzņēmuma izmaksas. Veikta jaunas atalgojuma sistēmas izveide, kurā atalgojuma fiksētā likme tiek papildināta ar atalgojuma mainīgo likmi, kura atkarīga no struktūrvienības budžeta izpildes. Aprēķināts uzņēmuma ikgadējais personāla saliedēšanās pasākums “Sporta spēles”, kurā dalību ņemtu uzņēmuma darbinieki un to ģimenes locekļi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Petrovskis J.: Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs/ J. Petrovskis, I. Ezera.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma I. Ezera 2018. – 72 lpp.
Keywords Petrovskis J.: Tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstības projekts Bakalaura darbs/ J. Petrovskis, I. Ezera.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma I. Ezera 2018. – 72 lpp.
Keywords in English Petrovskis J.: Development Project of the Trading Company Bachelor Thesis/ J. Petrovskis, I. Ezera.- Riga: RTU, UIVI TIN, bachelor professional study program I. Ezera 2018. – 72 pages.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 12:24:11