Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijas ceļu attīstības finansēšanas iespējas pēc 2020. gada”
Nosaukums angļu valodā “Latvian road financing development possibilities after 2020.”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece D.E.Sīle
Anotācija Bakalaura darba autore Elizabete Valtere izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas ceļu attīstības finansēšanas iespējas pēc 2020. gada”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Latvijas ceļu attīstībai, ņemot vērā citu valstu pieredzi, neizmantojot ES fondu līdzekļu atbalstu. Darbā tika analizēta Latvijas Valsts ceļu statistika, cik liels finansējums ir pieejams valsts ceļu rekonstrukcijai un no kurienes nāk finansējums, AS „Latvijas Valsts ceļi” vēsture un tagadējā situācija. Tika apskatīti un analizēti normatīvie akti, kas nosaka Latvijas ceļu lietojumu, to izmantošanas iespējas, kā arī tagadējo stāvokli saistībā ar Eiropas Savienības plānošanas periodu. Otrā daļā ir apskatīta citu valstu pieredze investējot un iegūstot finanšu līdzekļus ceļu atjaunošanai un ikdienas uzturēšanai. Pirmā valsts, kas tika pētīta bija Lietuva un publiskas privātās partnerības projekti, kāds ir tā ceļš no projekta izveidošanas brīža līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim. Otra valsts, kas tika apskatīta ir Austrija ar maksas ceļiem. Austrijā maksas ceļi jau ir sen un tie savieno Austrijas lielākās pilsētas. Šobrīd Austrijas uzņēmums AS „ASFiNAG”, kam pieder visi maksas autoceļi Austrijā, darbojas ļoti optimāli, jo uzņēmuma lielākā daļa akciju pieder valstij, bet atlikusī daļa privātajam sektoram, kas dod interesi uzņēmuma attīstīt un uzturēt ceļus. Veicot pētījumu, kur tika aprēķinātas dažādas iespējamības, piemēram AS „Latvijas Valsts ceļi” izveidotu līdzīgu uzņēmumu, kas pelnītu no ceļa nodevām. Vēl tika izpētīts Latvijas pirmais publiskās privātās partnerības projekts, kur atklājās, ka Latvija pārmaksā 80 miljonus 23 gadu laikā. Kopumā tika secināts, ka, lai Latvijas valsts ceļi varētu attīsties turpmāk, nav izdevīgi atjaunot ceļu fondu un no sākuma vairāk jāiesaista privātais sektors un tā investīcijas ceļu attīstībā. Pēc tam, kad visi galvenie autoceļi ir atjaunoti, lēnam var ieviest maksas ceļus, lai var atjaunot un uzturēt ne tikai galvenos ceļus, bet arī reģionālos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 21 attēls, 6 tabulas. Darbā izmantotas 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas ceļi, finansējuma iespējas, PPP projekti, maksas ceļi, Latvijas Valsts ceļu fonds
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian roads, funding opportunities, PPP projects, toll roads, Latvian State Road Fund
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2018 09:29:50