Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas ceļu attīstības finansēšanas iespējas pēc 2020. gada”
Title in English “Latvian road financing development possibilities after 2020.”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Olga Bogdanova
Reviewer Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece D.E.Sīle
Abstract Bakalaura darba autore Elizabete Valtere izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas ceļu attīstības finansēšanas iespējas pēc 2020. gada”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Latvijas ceļu attīstībai, ņemot vērā citu valstu pieredzi, neizmantojot ES fondu līdzekļu atbalstu. Darbā tika analizēta Latvijas Valsts ceļu statistika, cik liels finansējums ir pieejams valsts ceļu rekonstrukcijai un no kurienes nāk finansējums, AS „Latvijas Valsts ceļi” vēsture un tagadējā situācija. Tika apskatīti un analizēti normatīvie akti, kas nosaka Latvijas ceļu lietojumu, to izmantošanas iespējas, kā arī tagadējo stāvokli saistībā ar Eiropas Savienības plānošanas periodu. Otrā daļā ir apskatīta citu valstu pieredze investējot un iegūstot finanšu līdzekļus ceļu atjaunošanai un ikdienas uzturēšanai. Pirmā valsts, kas tika pētīta bija Lietuva un publiskas privātās partnerības projekti, kāds ir tā ceļš no projekta izveidošanas brīža līdz būvdarbu pabeigšanas brīdim. Otra valsts, kas tika apskatīta ir Austrija ar maksas ceļiem. Austrijā maksas ceļi jau ir sen un tie savieno Austrijas lielākās pilsētas. Šobrīd Austrijas uzņēmums AS „ASFiNAG”, kam pieder visi maksas autoceļi Austrijā, darbojas ļoti optimāli, jo uzņēmuma lielākā daļa akciju pieder valstij, bet atlikusī daļa privātajam sektoram, kas dod interesi uzņēmuma attīstīt un uzturēt ceļus. Veicot pētījumu, kur tika aprēķinātas dažādas iespējamības, piemēram AS „Latvijas Valsts ceļi” izveidotu līdzīgu uzņēmumu, kas pelnītu no ceļa nodevām. Vēl tika izpētīts Latvijas pirmais publiskās privātās partnerības projekts, kur atklājās, ka Latvija pārmaksā 80 miljonus 23 gadu laikā. Kopumā tika secināts, ka, lai Latvijas valsts ceļi varētu attīsties turpmāk, nav izdevīgi atjaunot ceļu fondu un no sākuma vairāk jāiesaista privātais sektors un tā investīcijas ceļu attīstībā. Pēc tam, kad visi galvenie autoceļi ir atjaunoti, lēnam var ieviest maksas ceļus, lai var atjaunot un uzturēt ne tikai galvenos ceļus, bet arī reģionālos. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 21 attēls, 6 tabulas. Darbā izmantotas 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Latvijas ceļi, finansējuma iespējas, PPP projekti, maksas ceļi, Latvijas Valsts ceļu fonds
Keywords in English Latvian roads, funding opportunities, PPP projects, toll roads, Latvian State Road Fund
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.05.2018 09:29:50