Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Ārvalstu darbinieku piesaiste dalīto pakalpojumu centros”
Nosaukums angļu valodā “Foreign employees attraction to shared service centers”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Bakalaura darba autore Elizabete Līga Mitre izstrādāja darbu, kura temats ir “Ārvalstu darbinieku piesaiste dalīto pakalpojumu centros”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt risinājumus ārvalstu darbinieku piesaistes uzlabošanai dalīto pakalpojumu centros, kas nodrošinātu kvalificētu darbaspēku šo centru attīstībai. Bakalaura darba ietvaros tika pētīts dalīto pakalpojumu centru biznesa modelis un apskatītas jomas, kurās to pielieto, tika analizēts personāla vadīšanas process un noteikts, tā posms, kas visbūtiskāk ietekmē ārvalstu darbinieku piesaisti. Kā arī tika pētīti ietekmējošie normatīvie akti ārvalstu darbinieku nodarbināšanā. Pētījumā tika analizēti dati par 21 Latvijas dalīto pakalpojumu centru laika posmā no 2004. – 2017. gadam un noteikta ārvalstu darbinieku piesaistes nepieciešamība, izmantojot statistisko datu analīzi par Latvijas darbaspēku laika posmā no 2007. – 2017. gadam. Kā arī tika analizētas darbinieku piesaistes tendences dalīto pakalpojumu centros. Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāta aptauja, ar kuras palīdzību tika noskaidrots ārvalstu darbinieku viedoklis par labākajiem darbinieku piesaistes veidiem un tika noteikts efektīvākais darba sludinājumu virzīšanas kanāls ārvalstu darbinieku piesaistei. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tika noteikti 2 galvenie risinājumi, ārvalstu darbinieku piesaistes uzlabošanai DPC. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses, neieskaitot pielikumus. Tajā ir iekļauti 25 attēli, 9 tabulas un 6 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 45 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Dalīto pakalpojumu centri, ārvalstu darbinieki, personāla piesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā Shared Service Centres, Foreign employees, Attraction
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2018 23:08:18