Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Ārvalstu darbinieku piesaiste dalīto pakalpojumu centros”
Title in English “Foreign employees attraction to shared service centers”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof. I.Jurgelāne
Abstract Bakalaura darba autore Elizabete Līga Mitre izstrādāja darbu, kura temats ir “Ārvalstu darbinieku piesaiste dalīto pakalpojumu centros”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt risinājumus ārvalstu darbinieku piesaistes uzlabošanai dalīto pakalpojumu centros, kas nodrošinātu kvalificētu darbaspēku šo centru attīstībai. Bakalaura darba ietvaros tika pētīts dalīto pakalpojumu centru biznesa modelis un apskatītas jomas, kurās to pielieto, tika analizēts personāla vadīšanas process un noteikts, tā posms, kas visbūtiskāk ietekmē ārvalstu darbinieku piesaisti. Kā arī tika pētīti ietekmējošie normatīvie akti ārvalstu darbinieku nodarbināšanā. Pētījumā tika analizēti dati par 21 Latvijas dalīto pakalpojumu centru laika posmā no 2004. – 2017. gadam un noteikta ārvalstu darbinieku piesaistes nepieciešamība, izmantojot statistisko datu analīzi par Latvijas darbaspēku laika posmā no 2007. – 2017. gadam. Kā arī tika analizētas darbinieku piesaistes tendences dalīto pakalpojumu centros. Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāta aptauja, ar kuras palīdzību tika noskaidrots ārvalstu darbinieku viedoklis par labākajiem darbinieku piesaistes veidiem un tika noteikts efektīvākais darba sludinājumu virzīšanas kanāls ārvalstu darbinieku piesaistei. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tika noteikti 2 galvenie risinājumi, ārvalstu darbinieku piesaistes uzlabošanai DPC. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses, neieskaitot pielikumus. Tajā ir iekļauti 25 attēli, 9 tabulas un 6 pielikumi uz 16 lpp. Darbā izmantotas 45 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Dalīto pakalpojumu centri, ārvalstu darbinieki, personāla piesaiste
Keywords in English Shared Service Centres, Foreign employees, Attraction
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 23:08:18