Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu attīstības tendenču prognozēšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "The Forecasting of the Development Tendencies of Workforce Provision Services in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Maija Šenfelde, profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Maģistra darba temats ir „Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu attīstības tendenču prognozēšana Latvijā”. Darba autore ir Anžela Šulca, savukārt darba zinātniskā vadītāja ir doc.,Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola. Darba nodrošināšanas pakalpojumu izmantošanas pieprasījums pieaug ik gadu gan visā Eiropā, gan arī vairākās valstīs citur pasaulē. Ar lielāku ekonomikas liberalizāciju un konkurētspējas pieaugumu, darba tirgū pieaug arī pieprasījums pēc nodarbinātības pakalpojumiem un rezultātā pieaug privāto nodarbinātības aģentūru skaits. Eiropā un citās pasaules valstīs jau izmanto darbinieku piesaistes pakalpojumus. Latvijā uzņēmumu starpā darbinieku piesaistes pakalpojumu izmantošana nav tik izplatīta. Darbā ir pētīta darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu un to atsevišķo veidu attīstības tendences, kā arī to iespējamā attīstība. Darba apjoms ir 100 lapaspuses, tajā iekļautas 15 tabulas un 34 attēli, kā arī 22 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā tika apskatīti darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma jēdziena skaidrojums, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma tirgus attīstības vēsture, nestandarta nodarbinātības formas, ka arī alternatīvo pakalpojumu apskats. Otrajā nodaļā tika aprakstīta pētījuma metodoloģija sadalījuma pa pētījumā izmantotām metodēm. Savukārt darba trešajā nodaļā tika apkopoti pētījumā veiktas datu analīzes, izmantoto metožu apkopojums un kopsavilkums, ka arī veikto prognožu rezultātu apraksts.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi, nestandarta nodarbinātības formas, pagaidu nodarbinātība, tirgus sektors Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā workforce provision services, labour supply services, non-standard forms of employment, temporary employment, market sector in Latvia.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2018 18:10:15