Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu attīstības tendenču prognozēšana Latvijā"
Title in English "The Forecasting of the Development Tendencies of Workforce Provision Services in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Maija Šenfelde, profesors, Dr.oec., RTU TAPPE katedra
Abstract Maģistra darba temats ir „Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu attīstības tendenču prognozēšana Latvijā”. Darba autore ir Anžela Šulca, savukārt darba zinātniskā vadītāja ir doc.,Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola. Darba nodrošināšanas pakalpojumu izmantošanas pieprasījums pieaug ik gadu gan visā Eiropā, gan arī vairākās valstīs citur pasaulē. Ar lielāku ekonomikas liberalizāciju un konkurētspējas pieaugumu, darba tirgū pieaug arī pieprasījums pēc nodarbinātības pakalpojumiem un rezultātā pieaug privāto nodarbinātības aģentūru skaits. Eiropā un citās pasaules valstīs jau izmanto darbinieku piesaistes pakalpojumus. Latvijā uzņēmumu starpā darbinieku piesaistes pakalpojumu izmantošana nav tik izplatīta. Darbā ir pētīta darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu un to atsevišķo veidu attīstības tendences, kā arī to iespējamā attīstība. Darba apjoms ir 100 lapaspuses, tajā iekļautas 15 tabulas un 34 attēli, kā arī 22 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā tika apskatīti darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma jēdziena skaidrojums, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma tirgus attīstības vēsture, nestandarta nodarbinātības formas, ka arī alternatīvo pakalpojumu apskats. Otrajā nodaļā tika aprakstīta pētījuma metodoloģija sadalījuma pa pētījumā izmantotām metodēm. Savukārt darba trešajā nodaļā tika apkopoti pētījumā veiktas datu analīzes, izmantoto metožu apkopojums un kopsavilkums, ka arī veikto prognožu rezultātu apraksts.
Keywords Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi, nestandarta nodarbinātības formas, pagaidu nodarbinātība, tirgus sektors Latvijā
Keywords in English workforce provision services, labour supply services, non-standard forms of employment, temporary employment, market sector in Latvia.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 18:10:15