Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu vadība būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Inventory management in construction materials trading companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents Dr.oec., RTU vieslektors, SIA „Wellman Logistics” valdes loceklis D.Bērtulis
Anotācija Bakalaura darba autore Diāna Ančikovska izstrādāja darbu, kura temats ir „Krājumu vadība būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos”, zinātniskais vadītājs – Mg.oec.,Alla Starčenko. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi krājumu vadības uzlabošanai būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos. Pētījuma pirmajā daļā analizēta būvmateriālu tirdzniecības nozare, kā arī apskatītas būvniecības nozares attīstības tendences. Pirmās daļas ietvaros tiek analizēti būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumu noliktavas preču krājumi un to veidi, krājumu vadīšanas metodes un krājumu uzturēšanas izmaksas. Otrajā daļā tiek pētīti un analizēti nelikvīdie krājumi uzņēmumos, kā arī raksturotas pielietotās krājumu vadīšanas metodes un to nepilnības. Trešajā daļā tiek izvērtēta iespēja samazināt nelikvīdu krājumu apjomu, veicot to regulāru norakstīšanu, kā rezultātā samazinās krājumu uzglabāšanas izmaksas. Pielietojot Min-Max krājumu papildināšanas metodi un sastādot regulāru pasūtījumu grafiku, iespējams samazināt krājumu glabāšanas izmaksas un novērst neiegūtos ieņēmumus, kas rodas, veicot lielus preču iepirkumus ar cenas diskontu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli un 29 tabulas. Darba izstrādē pielietoti 31 izmantotās literatūras avots.
Atslēgas vārdi krājumu vadīšana, Min/Max metode, glabāšanas izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā inventory management, Min/Max method, storage cost reduction
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2018 17:53:19